22-11-49 Приймальня

22-11-66 Аварійна служба (цілодобово)

Mail: nikteplo@optima.com.ua

Оголошення щодо планової діяльності «Проект з енергоефективності»

Оголошення щодо планової діяльності «Проект з енергоефективності»

 

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» являється учасником проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» у м. Миколаєві (далі Проекту) реалізація якого здійснюється за рахунок позики Світового банку. Метою  Проекту є  підвищення енергоефективності та якості послуг ОКП «Миколаївоблтепло-енерго", як підприємства з централізованого теплопостачання та зниження  викидів забруднюючих речовин та парникових газів, у тому числі діоксиду вуглецю (СО2), у атмосферне повітря.

В рамках реалізації Проекту підприємством планується виконати наступний перелік заходів: модернізація старих котелень шляхом встановлення нових котлів, забезпечення котелень сучасними системами управління, реконструкція теплових мереж, заміна ізоляції на надземних ділянках теплових мереж та обладнання систем розподілу тепла індивідуальними тепловими пунктами, які сприятимуть економії палива. В результаті будуть зменшені обсяги викидів парникових газів, у тому числі СО2 і забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Очікується підвищення якості і надійності послуг, таким чином, цей Проект сприятиме підвищенню рівня соціального добробуту у нашому місті. Підсумкова оцінка запропонованих заходів показала високий ступінь допустимості виконання Проекту, у ході реалізації якого  буде досягнуто значного соціального, природоохоронного та економічного ефекту. При цьому потенційні фізичні впливи на такі компоненти навколишнього середовища як атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, рослинний та тваринний світ, соціальне та техногенне середовище є незначними.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» розроблено План екологічного та соціального управління (ПЕСУ), якій аналізує екологічні та соціальні питання, пов'язані з реалізацією Проекту у відповідності до вимог Світового банку щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища та захисту населення. Метою ПЕСУ є забезпечення виконання всіх необхідних заходів та дій спрямованих мінімізувати потенційний вплив Проекту на довкілля та населення. Для ознайомлення громадськості ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» публікує ПЕСУ у повному обсязі з додатками на офіційному сайті підприємства та на сайті Миколаївської міської ради.

В рамках підготовки до реалізації Проекту на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» проведені громадські слухання 26.12.2013р. стосовно Програми екологічної та соціальної оцінки Проекту, які складалися з доповідей спеціалістів підприємства, коментарів та відповідей на запитання громадськості. Копії протоколу громадських слухань, списку учасників та об’яви у місцевій газеті наведені у Додатках 15-18.

Громадяни зможуть направляти свої зауваження та пропозиції  на поштову адресу ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»: 54034, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 5-а, також електронною поштою на адресу nikteplo@optima.com.ua, залишити повідомлення на веб-сайті підприємства nikoblteplo.com.ua або зателефонувати за номером (0512) 22-11-49.

 

Текст ПЕСУ у повному обсязі

Додатки 1 – 19